Dotace Nová Zelená Úsporám Light

 
Dotace na solární ohřev vody pro nízkopříjmové skupiny 
 


Výše dotace

90.000 Kč - v případě instalace nového bojleru

60.000 Kč - při použití vyhovujícího stávajícího bojleru


 

PRO KOHO JE URČENA:

 • starobní důchodce (může si přivydělávat, podmínkou je pobírání starobního důchodu)
 • invalidní důchodce 3. stupně
 • osoby, které pobírají příspěvek na bydlení
 • osoby, které pobírají přídavky na děti
 • podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti (kromě dětí a studujících)
 
Nepatří do těchto skupin vaši příbuzní nebo blízcí?        Dotaci lze čerpat i dopředu formou zálohy.
 
 
 

CO POTŘEBUJETE:

 • vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
 • nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • stav před započetím úprav – fotografie.
 • odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.
 • montáž musí provést odborně způsobilá osoba s oprávněním podle zákona o hospodaření energií
 
 
Minimální instalovaný výkon: 2 kWp (to se týká počtu fotovoltaických panelů - systém navrhneme tak, aby nároky dotace splňoval)
 
Minimální akumulační objem: 45 l/kWp (velikost bojleru musí odpovídat výkonu panelů, pokud si nejste jisti jestli vám to vyjde, zavolejte technickou podporu)
 
 
 

JAK A KDY ŽÁDAT O DOTACI

 • Žádosti se přijímají pouze elektronicky s pomocí Identity občana, datové schránky, mobilního klíče k eGovernmentu nebo služby MojeID
 • Žádá se prostřednictvím formuláře na webu
 • Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo zpětně.
 • S výběrem vhodných stavebních úprav mají bezplatně pomoct lidé z místních akčních skupin (MAS) nebo energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Ti také vyplní odborný posudek a po skončení úprav zpracují zprávu o provedených opatřeních.
 
 
 
 

Klikněte zde pro nezávaznou nabídku